WQ88147 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/05/2023

A wnaiff y Prif Weinidog egluro'r ffynhonnell ar gyfer y ffigur o 1,376 o dai cymdeithasol a adeiladwyd gan awdurdodau lleol dros gyfnod o dair blynedd, a ddyfynnwyd yng nghwestiynau'r Prif Weinidog ar 2 Mai 2023?

Wedi'i ateb gan Prif Weinidog | Wedi'i ateb ar 18/05/2023

The source for this figure is the Welsh Government’s Affordable Housing data collection, 1,376 is the total affordable homes delivered by local authorities in the most recent three years for which figures are available (2019-20, 2020-21 and 2021-22).