WQ88102 (e) Wedi’i gyflwyno ar 28/04/2023

Ymhellach i WQ88068, faint o'r 110,000 o lefydd hyfforddi a gafodd eu llenwi o'r Rhaglen Datblygu'r Gweithlu Gofal Cymdeithasol?

Wedi'i ateb gan Y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol | Wedi'i ateb ar 09/05/2023

All of the 110,000 training places were filled through the funding provided by the Social Care Workforce Development Programme in 2021-22 and we are awaiting the 2022-23 annual monitoring figures, which are currently being collated and analysed.