WQ88079 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/04/2023

A wnaiff y Gweinidog ddarparu manylion pob achlysur ers 2014 pan fo swyddogion Arolygiaeth Iechyd Cymru wedi cynnig eu barn neu gyngor proffesiynol i swyddogion Llywodraeth Cymru y dylid dwysáu neu ddad-ddwysáu statws ymyrraeth bwrdd iechyd?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol | Wedi'i ateb ar 10/05/2023

As part of the tripartite discussions, the following meetings have taken place since 2014 where both Healthcare Inspectorate Wales (HIW) and Wales Audit Office / Audit Wales have been involved and provided their advice and opinion to Welsh Government officials:

 

3 July 2014                        13 August 2014                 31 October 2014

16 February 2015              8 June 2015                      3 July 2015

21 October 2015                11 December 2015            8 June 2016

21 July 2016                      18 November 2016            31 March 2017

5 July 2017                        9 October 2017                 18 October 2017

6 December 2017              19 December 2017            18 July 2018

26 November 2018            16 January 2019               15 April 2019

1 August 2019                   18 December 2019            27 January 2020

19 August 2020                 16 September 2020           13 November 2020

22 July 2021                      11 February 2022              26 May 2022

7 September 2022             14 October 2022                8 November 2022

12 January 2023                17 April 2023