WQ88012 (e) Wedi’i gyflwyno ar 13/04/2023

A wna’r Gweinidog amlinellu cyfanswm yr arian sy'n cael ei ddarparu gan fformiwla Barnett ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol, wedi'i ddadansoddi yn ôl bwrdd iechyd unigol?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol | Wedi'i ateb ar 19/04/2023

The Barnett formula determines changes to our block grant, arising from changes to funding in England on programmes that are devolved. The Barnett formula does not determine what the block grant should be spent on. It is for Welsh Ministers, with the Senedd’s approval, to decide how to allocate the Welsh Government’s budget which includes funding from the block grant, devolved taxes, and capital borrowing.