WQ87927 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/03/2023

Faint o gartrefi preswyl sydd wedi cael eu hadeiladu ar gyfer plant ag anghenion cymhleth, bob blwyddyn, dros y pum mlynedd diwethaf?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol | Wedi'i ateb ar 12/04/2023

Data relating to the numbers of residential homes for children with complex needs built each year is not currently collected, and so a breakdown for the last five years cannot be provided at this time.