WQ87879 (e) Wedi’i gyflwyno ar 24/03/2023

A wnaiff y Gweinidog ddatgan nifer y dyddiau y mae rheilffordd Dyffryn Conwy wedi cael gwasanaeth bysiau i gymryd lle trenau ar waith yn ystod y ddwy flynedd ariannol ddiwethaf ar wahân? 

Wedi'i ateb gan Y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd | Wedi'i ateb ar 31/03/2023

I have asked Transport for Wales to compile the information requested regarding rail services and bus substation on Conwy Valley Rail Line and to write directly to you with this information.