WQ87877 (e) Wedi’i gyflwyno ar 24/03/2023

Ym mis Mawrth 2023, faint o ffyrdd y mae awdurdodau lleol wedi cynnig eu heithrio o'r broses o gyflwyno terfyn cyflymder o 20mya?

Wedi'i ateb gan Y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd | Wedi'i ateb ar 30/03/2023

The Highway Authorities (Including Trunk Roads) in Wales publish their exceptions on DataMapWales