WQ87871 (e) Wedi’i gyflwyno ar 23/03/2023

Pa gyfarfodydd, yn ffurfiol neu'n anffurfiol, y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda Ynni Bute dros y chwe mis diwethaf?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Newid Hinsawdd | Wedi'i ateb ar 30/03/2023

I met with Bute Energy formally on 24 January when they provided an overview of their plans including the proposed electricity line. The Welsh Government published notes of the meeting on our disclosure log which is publicly available here: FOI release 17081: Bute Energy | GOV.WALES