WQ87836 (e) Wedi’i gyflwyno ar 20/03/2023

Faint o arian mae Llywodraeth Cymru wedi ei wario yn creu lonydd beicio yn Nwyrain De Cymru dros y pum mlynedd ddiwethaf?

Wedi'i ateb gan Y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd | Wedi'i ateb ar 25/04/2023