WQ87793 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/03/2023

Sawl unigolyn sydd wedi elwa o'r rhaglen Twf Swyddi Cymru+?

I'w ateb gan: Gweinidog yr Economi