WQ87792 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/03/2023

A wnaiff y Gweinidog gadarnhau a yw'r holl £200 miliwn a gafodd ei addo yn 2022 ar gyfer rhaglen Twf Swyddi Cymru+ wedi'i wario?

I'w ateb gan: Gweinidog yr Economi