WQ87791 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/03/2023

Faint o bobl sydd mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant o ganlyniad i'r Gwarant i'r Person Ifanc a gyflwynwyd yn 2022?

I'w ateb gan: Gweinidog yr Economi