WQ87790 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/03/2023

Pa gamau mae Llywodraeth Cymru wedi'u cymryd i godi ymwybyddiaeth o'r hyn y gall pobl ei wneud i helpu draenogod sy'n dod allan ar yr adeg hon o'r flwyddyn?

I'w ateb gan: Y Gweinidog Newid Hinsawdd