WQ87789 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/03/2023

A wnaiff y Gweinidog gadarnhau ar ba ddyddiad y daeth y Llywodraeth â darpariaethau adran 48(1) o Ddeddf Cymru 2017 i rym?

I'w ateb gan: Y Gweinidog Newid Hinsawdd