WQ87788 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/03/2023

Ymhellach i WQ87491, a wnaiff y Gweinidog restru cyfranau safleoedd ysgolion ym mhob categori cyflwr yn ôl ardal awdurdod lleol sydd wedi'u cynnwys yn y ffurflen ysgolion blynyddol diweddaraf?

I'w ateb gan: Gweinidog y Gymraeg ac Addysg