WQ87787 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/03/2023

Pa drafodaethau mae Llywodraeth Cymru wedi'u cael gyda'r Ysgrifennydd Cartref ynghylch effaith diwygiadau arfaethedig i strategaeth Prevent ar brifysgolion Cymru?

I'w ateb gan: Gweinidog y Gymraeg ac Addysg