WQ87786 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/03/2023

Pa waith y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gynyddu gofal plant am ddim i blant 1 a 2 oed yng Nghymru yn dilyn y cyhoeddiad yng nghyllideb Canghellor y DU y bydd hyn yn digwydd yn Lloegr?

I'w ateb gan: Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol