WQ87786 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/03/2023

Pa waith y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gynyddu gofal plant am ddim i blant 1 a 2 oed yng Nghymru yn dilyn y cyhoeddiad yng nghyllideb Canghellor y DU y bydd hyn yn digwydd yn Lloegr?

Wedi'i ateb gan Y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol | Wedi'i ateb ar 22/03/2023

Childcare is a key priority for the Welsh Government, and we are already investing heavily to expand childcare and early years provision to all two-year olds in Wales.

We are carefully analysing the impact of the UK Spring Budget (15 March 2023) and will make a more detailed comment when that analysis is complete.