WQ87784 (w) Wedi’i gyflwyno ar 15/03/2023

Pam na wnaeth Llywodraeth Cymru ddefnydd o gynnig nid er elw canolfan Rutherford ym mis Ionawr 2022 i helpu byrddau iechyd leihau restrau aros?

I'w ateb gan: Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol