WQ87783 (e) Wedi’i gyflwyno ar 15/03/2023

Pa gamau mae'r Gweinidog yn eu cymryd i sicrhau bod gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr gynllun i fynd i'r afael â'r ôl-groniad cynnal a chadw o £27.7 miliwn yn Ysbyty Bryn y Neuadd, Llanfairfechan?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol | Wedi'i ateb ar 21/03/2023

This is a matter for the Health Board. Betsi Cadwaladr University Health Board is responsible for the condition of its own estate including Bryn y Neuadd Hospital. It can submit business cases to Welsh Government for capital funding for its assessed priorities which have to be considered against the backdrop of significant capital pressures across NHS Wales.