WQ87782 (e) Wedi’i gyflwyno ar 15/03/2023

Pa drafodaethau mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda Llywodraeth y DU ynglŷn â pharthau buddsoddi, ac a oes unrhyw ystyriaeth wedi ei rhoi i osod parth buddsoddi yng Nghanol De Cymru?

I'w ateb gan: Gweinidog yr Economi