WQ87751 (e) Wedi’i gyflwyno ar 13/03/2023

Pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o addasrwydd Kajima ar gyfer bod y cwmni adeiladu a gomisiynwyd i ddarparu ysbyty newydd Felindre yn dilyn dyfarniad Uchel Lys Tokyo ar 2 Mawrth 2023 a gadarnhaodd ddyfarniad gan lys is bod Taisei Corp a Kajima Corp yn euog o rigio cynigion?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol | Wedi'i ateb ar 22/03/2023

This appointment has been through a rigorous public procurement (June 2021 to July 2022) run through Velindre University NHS Trust, with Acorn selected as the successful participant to deliver the new Velindre Cancer Centre. Kajima Partnerships is part of the Acorn team (along with Sacyr and Aberdeen) leading the management, co-ordination and investment into the new Velindre Cancer Centre MIM project.  Kajima Partnerships is part of Kajima Europe, the European arm of Kajima Corporation. The construction contractor is part of Sacyr who are an experienced hospital contractor. 

I have been assured by Velindre University NHS Trust that they have and will continue to follow procurement guidance as they progress from Successful Participant Stage to Financial Close of the scheme.