WQ87736 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/03/2023

Pa ragamcanion sydd gan Lywodraeth Cymru ar gyfer nifer y plant ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY) dros y pum mlynedd nesaf?

Wedi'i ateb gan Gweinidog y Gymraeg ac Addysg | Wedi'i ateb ar 17/03/2023

The Welsh Government does not have projected numbers of children with additional learning needs (ALN) for the next five years. A three-year phased implementation of the new ALN system began in September 2021. The Welsh Government has arrangements in place to monitor and evaluate implementation of the ALN and Education Tribunal (Wales) Act.