WQ87705 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/03/2023

Pa gyrff mae'r Gweinidog wedi cwrdd â nhw yn y 12 mis diwethaf ynglŷn â ffermio fertigol yng Nghymru?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd | Wedi'i ateb ar 21/03/2023

I opened the Tech Tyfu vertical farming innovation hub M-Sparc, in Menai Science Parc, Gaerwen, Anglesey in August last year and met with several representatives.

Occasionally business interests contact officials on the subject of Vertical Farming and I published the prospectus, CEA Wales: Excellence in Controlled Environment Agriculture 2021, to provide a compendium of advice and support to interested parties.