WQ87686 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/03/2023

Pa gyfarfodydd y mae Gweinidogion Llywodraeth Cymru a'u swyddogion wedi'u cael gyda swyddogion yr Undeb Ewropeaidd dros y 12 mis diwethaf?

Wedi'i ateb gan Prif Weinidog | Wedi'i ateb ar 25/04/2023