WQ87681 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/03/2023

Pa gamau y mae'r Llywodraeth yn eu cymryd i annog pobl i ymgymryd â phrentisiaethau?

Wedi'i ateb gan Gweinidog yr Economi | Wedi'i ateb ar 22/03/2023