WQ87653 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/03/2023

Faint mae'n ei gostio i gyflenwi'r coed ar gyfer Fy Nghoed, Ein Coedwig fel rhan o gynllun Coedwig Cenedlaethol Cymru?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Newid Hinsawdd | Wedi'i ateb ar 15/03/2023

The total budget for the My Tree, Our Forest campaign is £1.5 million, and we expect the campaign to be delivered within that total.