WQ87571 (e) Wedi’i gyflwyno ar 24/02/2023

Sawl gwaith mae'r Gweinidog wedi bod mewn cyfarfodydd gyda Chymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth Cymru ers dod i'r swydd?

Wedi'i ateb gan Y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol | Wedi'i ateb ar 08/03/2023

I have met the National Autistic Society Cymru as part of the Ministerial Advisory Group on Neurodivergence since coming into post.