WQ87566 (e) Wedi’i gyflwyno ar 24/02/2023

Sawl cyfarfod mae'r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd wedi'i gael gyda Gweinidogion yn yr Adran Drafnidiaeth ers mis Hydref 2022?

Wedi'i ateb gan Y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd | Wedi'i ateb ar 07/03/2023

I am meeting with the Secretary of State for Transport on 7th March.