WQ87528 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/02/2023

Ymhellach at ddatganiad y Gweinidog yn y Cyfarfod Llawn ar 8 Tachwedd 2022, a yw Llywodraeth Cymru'n dal i fwriadu cyflwyno cynllun grant effeithlonrwydd ynni cenedlaethol newydd a arweinir gan alw sy'n canolbwyntio ar gartrefi mewn tlodi tanwydd i'w gaffael a'i weithredu cyn gaeaf nesaf?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Newid Hinsawdd | Wedi'i ateb ar 24/02/2023

Officials are developing the next iteration of the Warm Homes Programme, which in its current form has helped tens of thousands of Welsh households to reduce their bills and energy consumption. I expect to procure a new, demand led scheme which tackles both the climate emergency and fuel poverty before the end of the year. There will be no gap in provision between the new and existing programmes.

The new programme will consider the experience and lessons learned from delivering the existing programme alongside the views gathered through the consultation undertaken in 2022. The new scheme will also reflect recommendations from the Climate Change, Energy and Infrastructure, and the Equality and Social Justice Committees as well as various audits.