WQ87452 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/02/2023

Pa asesiad mae'r Llywodraeth wedi ei wneud o'r effaith y mae'r toriadau i fuddsoddiad tai cyhoeddus gan Lywodraeth y DU ers 2010 wedi'i gael ar grant bloc Cymru dros y cyfnod hwnnw?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Newid Hinsawdd | Wedi'i ateb ar 21/02/2023

As a result of overall UK Government capital budget cuts, on a like-for-like basis, the Welsh Government’s capital budget throughout the remaining 2010s was lower in real terms than it was in 2010-11.