WQ87417 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/02/2023

Pa drafodaethau mae'r Gweinidog wedi eu cael gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr am ddiogelwch yr adeiladau yn Ysbyty Bryn y Neuadd, Llanfairfechan?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol | Wedi'i ateb ar 15/02/2023

I have not had any discussions with the Health Board about the safety of the buildings at Bryn y Neuadd Hospital.  Betsi Cadwaladr University Health Board is responsible for the condition of its own estate. It can submit business cases to Welsh Government for capital funding for its assessed priorities which have to be considered against the backdrop of significant capital pressures across NHS Wales.