WQ87355 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/02/2023

A wnaiff y Gweinidog gadarnhau os yw eiddo nad yw'n elwa'n ariannol yn methu asesiad amwynder gweledol preswyl, yna dylid gwrthod y datblygiad arfaethedig o dan bolisi 18, pwynt 2 Cymru'r Dyfodol; felly, os caiff ei ddiystyru, a ddylai dderbyn iawndal neu fudd uniongyrchol gan fod yr eiddo'n cael ei gofnodi fel lle anneniadol i fyw?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Newid Hinsawdd | Wedi'i ateb ar 10/02/2023

Future Wales Policy 18 states that proposals for renewable and low carbon energy projects qualifying as Developments of National Significance (DNS) may be permitted where ‘there are no unacceptable adverse visual impacts on nearby communities and individual dwellings’. Decisions on planning proposals will be taken in accordance with this and other relevant development plan policies, and other material considerations.

Proposals which have unacceptable adverse visual impacts on nearby communities and individual dwellings would be contrary to Future Wales Policy 18. Decisions are sometimes made contrary to a particular development plan policy. This may  be due to a conflict with other development plan policies. Where there is a disparity between development plan policies, a balanced and proportionate approach must be taken, taking into account all material considerations on a case-by-case basis. Reasons would be fully explained in a decision report.

The role of the land use planning system is to regulate the development of land in the wider public interest. It is not the role of the planning system to control development on the basis of protecting individual private interests, such as property prices, or to compensate parties if their property is perceived to be less attractive as a result of a planning decision.