WQ87346 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/02/2023

A wnaiff y Gweinidog roi dadansoddiad o'r treuliau a hawliwyd gan Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol dros y 5 mlynedd diwethaf?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol | Wedi'i ateb ar 10/02/2023

The Welsh Government does not hold this information.

Under the Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015 the Future Generations Commissioner for Wales is required to produce an annual report. The latest annual report for 2021/22 can be found here  Annual Report 2021/2022 – The Future Generations Commissioner for Wales. This contains information on administration costs, including travel and subsistence.