WQ87341 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/02/2023

Sawl gwaith mae'r Gweinidog wedi mynychu cyfarfodydd gyda Chymdeithas Deintyddiaeth Prydain ers dechrau yn ei swydd?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol | Wedi'i ateb ar 14/03/2023