WQ87330 (e) Wedi’i gyflwyno ar 01/02/2023

Faint o aelodau o staff y mae Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol yn eu cyflogi?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol | Wedi'i ateb ar 07/02/2023

The Welsh Government does not hold this information.

Under the Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015 the Future Generations Commissioner for Wales is required to produce an annual report.

The latest annual report for 2021/22 can be found here Annual Report 2021/2022 – The Future Generations Commissioner for Wales. The annual reports published by the Commissioner includes details of the Commissioner’s activities.