WQ87311 (w) Wedi’i gyflwyno ar 31/01/2023

Faint o gyd-weithio sydd wedi bod rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU i sicrhau fod Bil Caffael y DU a Bill Partneriaeth Cymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru) yn cydberthynu?

Wedi'i ateb gan Y Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol | Wedi'i ateb ar 07/02/2023

Mae swyddogion Llywodraeth Cymru wedi bod yn gweithio’n agos gyda’u swyddogion cyfatebol yn Swyddfa Cabinet Llywodraeth y DU i sicrhau cymaint o gydberthynu a chydlyniant â phosibl rhwng y ddau ddarn o ddeddfwriaeth.