WQ87303 (e) Wedi’i gyflwyno ar 31/01/2023

A wnaiff y Gweinidog roi diweddariad ar ba elfennau o Fil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio) 2022 yw achos y pryder mwyaf i Lywodraeth Cymru?

Wedi'i ateb gan Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad | Wedi'i ateb ar 10/02/2023

The Bill is highly problematic, ill-judged and unnecessary. The Welsh Government’s concerns have previously been set out in the Legislative Consent Memorandum (LCM) submitted to the Senedd on 3 November 2022.