WQ87298 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/01/2023

Pa drafodaethau mae Llywodraeth Cymru wedi eu cael gyda swyddogion Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ynglŷn ag effaith cyllideb ddrafft 2023-24?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol | Wedi'i ateb ar 03/02/2023

I met with the Leader and Chief Executive of Conwy County Borough Council on 7 December when we discussed a range of issues including the Council’s financial position and the forthcoming Welsh Government budget.  Welsh Government officials and I continue to engage regularly with local government  on a range of matters including on the budget.   The consultation on local government settlement closed on 2nd February.