WQ87293 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/01/2023

Pa ystyriaeth y mae'r Gweinidog wedi'i roi i adolygu'r ffigwr cyfraniad uchaf ar gyfer biliau atgyweirio y gall cwmnïau rheoli ei godi cyn eu bod yn gorfod ymgynghori'n ffurfiol â thenantiaid?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Newid Hinsawdd | Wedi'i ateb ar 21/02/2023