WQ87288 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/01/2023

Pa drafodaethau diweddar mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda Chyngor Caerdydd ynglŷn â'r cynllun datblygu lleol newydd?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Newid Hinsawdd | Wedi'i ateb ar 03/02/2023

I have not had any discussions to date with Cardiff Council regarding their replacement Local Development Plan (LDP). Welsh Ministers will formally comment on the replacement LDP when it reaches the first statutory consultation stage, the preferred strategy, anticipated later this year.