WQ87286 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/01/2023

Faint o unigolion (a) ddechreuodd a (b) a raddiodd o hyfforddiant bydwreigiaeth cyn-gofrestru yng Nghymru ym mhob blwyddyn academaidd ers 2016-17?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol | Wedi'i ateb ar 15/02/2023