WQ87250 (w) Wedi’i gyflwyno ar 26/01/2023

Pa lefel o daliad un tro yn unig y mae'r Llywodraeth wedi cynnig i'r gweithlu GIG yn y flwyddyn ariannol gyfredol?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol | Wedi'i ateb ar 07/02/2023

Rwy'n ymroddedig i weithio mewn partneriaeth gymdeithasol gydag undebau a chyflogwyr i archwilio ffyrdd o ddatrys yr anghydfod presennol. Ni fyddai'n ddefnyddiol nac yn briodol datgelu manylion penodol ar hyn o bryd am y trafodaethau sy’n parhau.