WQ87228 (e) Wedi’i gyflwyno ar 24/01/2023

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda'i Gweinidogion cyfatebol yn Llywodraeth y DU ynglŷn ag ymestyn y cynllun cymorth biliau ynni y tu hwnt i fis Ebrill i gartrefi nad yw cyllid cyhoeddus ar gael iddynt?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol | Wedi'i ateb ar 31/01/2023

My officials have discussed the issue with their counterparts in the Department for Business, Energy & Industrial Strategy who confirmed there are no plans to continue the Energy Bills Support Scheme when it concludes in March.

I have written to the Secretary of State to ask what plans the UK Government has to support vulnerable households from April onwards.