WQ87189 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/01/2023

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y galw am wasanaeth 111 y GIG ers mis Hydref 2022 a lefel y defnydd?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol | Wedi'i ateb ar 25/01/2023

This information is published on Stats Wales at the following web address: 111 service activity in Wales, by date and measure (gov.wales)