WQ87156 (w) Wedi’i gyflwyno ar 17/01/2023

Faint o bobl a fu farw yn Rhondda Cynon Taf, Caerdydd a Bro Morgannwg tra eu bod yn aros am ambiwlans bob mis yn 2019, 2020,2021 a 2022?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol | Wedi'i ateb ar 27/01/2023

Ysgrifennaf atoch cyn gynted â phosibl gydag ymateb sylweddol a bydd copi o'r llythyr yn cael ei chyhoeddi ar y rhyngrwyd.