WQ87133 (e) Wedi’i gyflwyno ar 13/01/2023

Ymhellach at WQ86700, a wnaiff y Gweinidog gadarnhau na ddylai unrhyw eiddo preswyl ddioddef effaith weledol annerbyniol o weithredu polisïau o fewn Cymru'r Dyfodol?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Newid Hinsawdd | Wedi'i ateb ar 18/01/2023

Future Wales Policy 18 states that proposals for renewable and low carbon energy projects qualifying as Developments of National Significance will be permitted where ‘there are no unacceptable adverse visual impacts on nearby communities and individual dwellings’. Decisions on planning proposals will be taken in accordance with this and other relevant development plan policies, and other material considerations.