WQ87128 (e) Wedi’i gyflwyno ar 12/01/2023

Ymhellach i WQ83864, a wnaiff y Gweinidog amlinellu pa gynnydd a wnaed wrth gyflawni'r camau a nodwyd yng nghynllun cyflawni'r Pwyllgor Gwasanaethau Ambiwlans Brys?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol | Wedi'i ateb ar 27/01/2023