WQ87035 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/01/2023

Faint o arian y mae Llywodraeth Cymru wedi'i roi i Ŵyl y Dyn Gwyrdd dros y pum mlynedd diwethaf?

Wedi'i ateb gan Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a’r Prif Chwip | Wedi'i ateb ar 12/01/2023

In the past 5 years, Green Man has received £481,000 from Welsh Government. This was provided under the COVID-19 Cultural Recovery Fund in line with the ambitions of the fund to protect our cultural sectors, including events, during the pandemic