WQ86922 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/12/2022

Pa ystyriaeth mae Llywodraeth Cymru wedi ei roi i gyflwyno cap llwyth achosion statudol ar gyfer timau gwaith cymdeithasol sy'n gweithio gyda phlant a theuluoedd?

Wedi'i ateb gan Y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol | Wedi'i ateb ar 16/12/2022

Social Care Wales commissioned independent work on the terms and conditions of social workers earlier this year. This work identified that where they do not already exist, caseload policies should be developed for social workers in local authorities. Social Care Wales, Welsh Government and local authority partners continue to work on the findings from this work.