WQ86834 (e) Wedi’i gyflwyno ar 29/11/2022

Pa ddeddfwriaeth y mae'r Gweinidog yn bwriadu ei chyflwyno dros y 12 mis nesaf?

Wedi'i ateb gan Gweinidog yr Economi | Wedi'i ateb ar 07/12/2022

The First Minister set the Welsh Government's forthcoming legislative programme for the next 12-18 months during his July legislative statement which is available at: https://record.assembly.wales/Plenary/12900?lang=en-GB#A73258.